Y học cổ truyền

Bác sĩ phụ trách

Bác Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giám đốc Chuyên môn

  Bác sĩ Lê Hữu Tuấn

  5
  • Chức vụ: Phó Giám đốc chuyên môn
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Năm kinh nghiêm: Trên 40 năm

  Bác sĩ Doãn Hồng Phương

  5
  • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Đông Phương Y Pháp
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKI
  • Năm kinh nghiêm: 40 năm
  Lương y Phùng Hải Đăng

  LƯƠNG Y PHÙNG HẢI ĐĂNG

  5
  • Chức vụ: Trưởng khoa khám bệnh
  • Học hàm/ học vị: Lương Y
  • Năm kinh nghiêm: Hơn 20 năm
  bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

  Bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

  3.3
  • Chức vụ: Bác sĩ
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Năm kinh nghiêm: 40

  Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhài

  0
  • Chức vụ: Bác sĩ
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ
  • Năm kinh nghiêm: Dưới 10 năm