Nguyễn Sen

Bài viết của Tác giả: Sen Nguyễn

WeUp erp for healthcare giúp công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều

Review phần mềm WeUp ERP For Healthcare có tốt không? – Chia sẻ từ Giám đốc nhân sự TDT

Phần mềm WeUp ERP For Healthcare có tốt không? Là Giám đốc nhân sự của Bệnh viện Thuốc Dân Tộc và là người đã trực tiếp trải nghiệm phần mềm WeUp ERP For Healthcare để quản trị hiệu quả hơn...

Chi tiết